Årsstämma 2018

Årsstämman 2018 hålls torsdagen den 29 mars kl. 10 i Pageros lokaler på adressen Västra Hamngatan 1 i Göteborg. Inregistrering påbörjas kl. 09.30. Dokumentation inför stämman finns tillgänglig nedan i PDF-format. Observera att ytterligare dokument kan tillkomma i listan.

Dokument för nedladdning

Plejds valberedning inför årsstämma 2018
Kallelse till årsstämma 2018 i Plejd AB
Bilaga 1 – Plejds valberedningsförslag inför årsstämma 2018
Bilaga 2 – Villkor för teckningsoptioner 2018-2021
Fullmaktsformulär Årsstämma 2018
Årsredovisning för räkenskapsåret 2017
Styrelsens redogörelse för kvittning