Extra bolagsstämma 2018

(korrigerade datum)

Aktieägarna i Plejd AB, 556790-9477, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 2 okt 2018 kl. 09.00 i bolagets lokaler på adressen Göteborgsvägen 52 i Mölndal.