Valberedning inför årsstämma 2019

 

Sammansättning

Utifrån Arbetsordning för valberedning i Plejd AB, antagen på årsstämma i mars 2018, kallas härmed de 4 största ägarna i bolaget per 30/9 enligt Euroclear, att ingå i valberedningen.

  • Nico Jonkers, Schneider Electric, styrelseledamot
  • Gustav Josefsson, Pluspole Holding, styrelseledamot
  • Erik Calissendorff, Plejds grundare, styrelseledamot
  • Petter Wingstrand, oberoende ägare

Dessutom kommer undertecknad Pär Källeskog som sammankallande och Plejds styrelseordförande att ingå i valberedningen.

Plejds VD Babak Esfahani kommer att adjungeras vid behov, inte minst för att valberedningen skall förstå den operativa ledningens syn på önskvärd kompetens i styrelsen framöver.

 

Större ej synliga aktieägare med mer än 423 406 aktier

I Euroclear kan inte alla enskilda aktieägare urskiljas och i den mån det finns storägare enligt ovan med ambition att utse ledamot i valberedningen, får denne kontakta Plejds ordförande.

 

Konstituerande möte 5/12 10.00

Ledamöter enligt ovan kallas till ett första konstituerande möte i valberedningen den 5/12 10.00 på Plejds kontor, Göteborgsvägen 52, Mölndal.
Agenda:

  1. Val av ordförande i valberedningen
  2. Önskvärd/saknad kompetens i bolagets styrelse, med VD adjungerad
  3. Fortsatt arbetsgång

 

Mölndal 31/10 2018
Pär Källeskog
Styrelseordförande Plejd