hero

Investerare

Plejd AB är ett börsnoterat bolag på Spotlight Select. På den här sidan kan du hitta mer information för våra ägare och investerare. Vill du kontakta oss angående aktie- eller ägarefrågor så kan du maila investor@plejd.com

Kommande händelser

2024-07-12

Halvårsrapport 2024

2024-10-17

Delårsrapport kvartal tre 2024

2025-02-07

Bokslutskommuniké 2024

Halldora von Koenigsegg

Christian von KoenigseggFödd: 1976

Internationell Marknadsekonomi, IIU Stockholm, New York. Framgångsrik företagsbyggare med internationell räckvidd. Sedan många år COO i Koenigsegg Automotive AB.

Aktieinnehav i Plejd

1 396 201 aktier (kontrolleras av närstående, delvis genom företagsägda kapitalförsäkringar)

Iman Habib

Pluspole GroupFödd: 1980

Kandidatexamen inom elektroteknik från Chalmers tekniska högskola. HR chef på Plejd sedan 2018. Medgrundare av ingenjörsföretaget Pluspole AB som köptes av Plejd AB 2018.

Aktieinnehav i Plejd

800 460 aktier (personliga samt genom ägargrupp)

Erik Calissendorff

Plejd GrundareFödd: 1980

Civilingenjör inom IT och entreprenörskap från Chalmers tekniska högskola. Arbetade som IT officer ombord på världens största privata superyachts såsom M/Y Eclipse innan grundande och arbetet i Plejd.

Aktieinnehav i Plejd

662 817 aktier (personliga samt genom ägargrupp)

Marcus Neckmar

Andra AP-fondenFödd: 1981

Civilekonom från Stockholms Universitet.
Portföljförvaltare Andra AP-fonden, anställd på fonden sedan 2011.

Aktieinnehav i Plejd

Representerar 663 166 aktier

Ylwa Karlgren (Adjungderad)

Född: 1956

Civilekonom från Uppsala Universitet. 30 års erfarenhet från ledande befattningar och internationella affärsmiljöer inom finansbranschen bl.a. SEB samt fastighets- och energibranschen. Aktuella styrelseuppdrag inkluderar styrelseordförande i Ferroamp AB, styrelseledamot i Acrinova AB och styrelseledamot i Gullberg & Jansson AB.

Aktieinnehav i Plejd

1050 aktier

Kontakta valberedningen

nomination@plejd.com