Investerare

Plejd AB är ett börsnoterat bolag på Spotlight Next. På den här sidan kan du hitta mer information för våra ägare och investerare. Vill du kontakta oss angående aktie- eller ägarefrågor så kan du maila investor@plejd.com

Kommande händelser

2024-02-08

Bokslutskommuniké

  Ylwa Karlgren

  Ordförande sedan 2022 Född: 1956

  Civilekonom från Uppsala Universitet. 30 års erfarenhet från ledande befattningar och internationella affärsmiljöer inom finansbranschen bl.a. SEB samt fastighets- och energibranschen. Aktuella styrelseuppdrag inkluderar styrelseordförande i Ferroamp AB, styrelseledamot i Acrinova AB och styrelseledamot i Gullberg & Jansson AB.

  Aktieinnehav i Plejd

  1050 aktier

  Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.
  plejd staff sales sweden Erik Calissendorff v2

  Erik Calissendorff

  Grundare samt styrelsemedlem sedan 2009 Född: 1980

  Civilingenjör inom IT och entreprenörskap från Chalmers tekniska högskola. Arbetade som IT officer ombord på världens största privata superyachts såsom M/Y Eclipse innan grundande och arbetet i Plejd.

  Aktieinnehav i Plejd

  410 413 aktier (personliga samt via närstående och helägt bolag)

  Beroende i förhållande till företaget.

  Nico Jonkers

  Styrelsemedlem sedan 2020 Född: 1969

  Civilingenjör i industriell ekonomi från University of Technology Eindhioven, Nederländerna. Signify (Philips Lighting) - Schneider Electric - Royal Philips, ansvarat för globala affärsenheter inom smarta hem samt byggnadsautomation. Började 2019 som global chef för innovation för Philips Personal Health.

  Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.

  Halldora von Koenigsegg

  Styrelsemedlem sedan 2022 Född: 1976

  Internationell Marknadsekonomi, IIU Stockholm, New York. Framgångsrik företagsbyggare med internationell räckvidd. Sedan många år COO i Koenigsegg Automotive AB.

  Aktieinnehav i Plejd

  1 396 181 aktier (kontrolleras av närstående, delvis genom företagsägda kapitalförsäkringar)

  Oberoende i förhållande till företaget samt dess ledning.
  anders persson

  Anders Persson

  Styrelsemedlem sedan 2023 Född: 1957

  Civilingenjör inom Teknisk Fysik från Chalmers tekniska högskola.
  Styrelseordförande i Hexatronic Group AB och Coloreel Group AB samt styrelseledamot i Ferroamp AB. Tidigare interim VD samt vice VD i Net Insight AB samt olika tjänster nationellt och internationellt inom Ericsson-koncernen.

  Aktieinnehav i Plejd

  500 aktier

  Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.

  Johan Malmqvist

  Huvudrevisor sedan 2020 Född: 1975

  Magisterexamen i Ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Auktoriserad revisor och Partner på PwC.

  daniel körner rask

  Daniel Körner Rask

  Medpåskrivande revisor sedan 2022 Född: 1986

  Magisterexamen i Ekonomi från Umeå Universitet. Auktoriserad revisor på PwC.

  Babak Esfahani

  CEO Född: 1982

  Medgrundare och verkställande direktör, anställd i bolaget sedan 2010.

  Aktieinnehav i Plejd
  400 000 aktier

  linda erixon

  Linda Kjellberg

  CFO Född: 1981

  Ekonomichef i bolaget sedan 2019, anställd i bolaget sedan 2016 med ansvar för ekonomi.

  Aktieinnehav i Plejd
  10 930 aktier
  9 000 teckningsoptioner

  Mikael Blixman

  COO Född: 1985

  Operativ chef i bolaget sedan 2019, anställd i bolaget sedan 2018 med ansvar för inköp och produktion.

  Aktieinnehav i Plejd
  1 040 aktier
  15 000 teckningsoptioner

  gustav josefsson

  Gustav Josefsson

  CTO Född: 1985

  Teknisk chef i bolaget sedan 2018, medgrundare av Pluspole som ingår i Plejd-koncernen som helägt dotterbolag.

  Aktieinnehav i Plejd
  337 342 aktier

  Iman Habib

  CHRO Född: 1980

  Personalchef i bolaget sedan 2018, medgrundare av Pluspole som ingår i Plejd-koncernen som helägt dotterbolag.

  Aktieinnehav i Plejd
  322 121 aktier
  7 500 teckningsoptioner

  Rikard Sköldin

  CSO Född: 1983

  Säljchef i bolaget sedan 2019, anställd i bolaget som säljare sedan 2016.

  Aktieinnehav i Plejd
  2 088 aktier
  10 000 teckningsoptioner

  Suzanne Sandler (Ordförande)

  Handelsbanken Fonder Född: 1968

  Hållbar samhällsutveckling, Executive Master of Leadership. VD för Styrelseakademin.

  Halldora von Koenigsegg

  Christian von Koenigsegg Född: 1976

  Internationell Marknadsekonomi, IIU Stockholm, New York. Framgångsrik företagsbyggare med internationell räckvidd. Sedan många år COO i Koenigsegg Automotive AB.

  Aktieinnehav i Plejd

  1 396 181 aktier (kontrolleras av närstående, delvis genom företagsägda kapitalförsäkringar)

  Iman Habib

  Pluspole Group Född: 1980

  Kandidatexamen inom elektroteknik från Chalmers tekniska högskola. HR chef på Plejd sedan 2018. Medgrundare av ingenjörsföretaget Pluspole AB som köptes av Plejd AB 2018.

  Aktieinnehav i Plejd

  800 460 aktier (personliga samt genom ägargrupp)

  plejd staff sales sweden Erik Calissendorff v2

  Erik Calissendorff

  Tansaki AB Född: 1980

  Civilingenjör inom IT och entreprenörskap från Chalmers tekniska högskola. Arbetade som IT officer ombord på världens största privata superyachts såsom M/Y Eclipse innan grundande och arbetet i Plejd.

  Aktieinnehav i Plejd

  410 413 aktier (personliga samt via närstående och helägt bolag)

  Marcus Neckmar ap2

  Marcus Neckmar

  Andra AP-fonden Född: 1981

  Civilekonom från Stockholms Universitet.
  Portföljförvaltare Andra AP-fonden, anställd på fonden sedan 2011.

  Aktieinnehav i Plejd

  Representerar 663 166 aktier

  Ylwa Karlgren (Adjungderad)

  Född: 1956

  Civilekonom från Uppsala Universitet. 30 års erfarenhet från ledande befattningar och internationella affärsmiljöer inom finansbranschen bl.a. SEB samt fastighets- och energibranschen. Aktuella styrelseuppdrag inkluderar styrelseordförande i Ferroamp AB, styrelseledamot i Acrinova AB och styrelseledamot i Gullberg & Jansson AB.

  Aktieinnehav i Plejd

  1050 aktier

  Kontakta valberedningen

  nomination@plejd.com