hero

Investerare

Plejd AB är ett börsnoterat bolag på Spotlight Select. På den här sidan kan du hitta mer information för våra ägare och investerare. Vill du kontakta oss angående aktie- eller ägarefrågor så kan du maila investor@plejd.com

Kommande händelser

2024-10-17

Delårsrapport kvartal tre 2024

2025-02-07

Bokslutskommuniké 2024