hero

Investerare

Plejd AB är ett börsnoterat bolag på Spotlight Select. På den här sidan kan du hitta mer information för våra ägare och investerare. Vill du kontakta oss angående aktie- eller ägarefrågor så kan du maila investor@plejd.com

Kommande händelser

2024-10-17

Delårsrapport kvartal tre 2024

2025-02-07

Bokslutskommuniké 2024

Ylwa Karlgren

Ordförande sedan 2022Född: 1956

Civilekonom från Uppsala Universitet. 30 års erfarenhet från ledande befattningar och internationella affärsmiljöer inom finansbranschen bl.a. SEB samt fastighets- och energibranschen. Aktuella styrelseuppdrag inkluderar styrelseordförande i Ferroamp AB, styrelseledamot i Acrinova AB och styrelseledamot i Gullberg & Jansson AB.

Aktieinnehav i Plejd

1050 aktier

Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.

Erik Calissendorff

Grundare samt styrelsemedlem sedan 2009Född: 1980

Civilingenjör inom IT och entreprenörskap från Chalmers tekniska högskola. Arbetade som IT officer ombord på världens största privata superyachts såsom M/Y Eclipse innan grundande och arbetet i Plejd.

Aktieinnehav i Plejd

370 823 aktier (personliga samt via närstående och helägt bolag)

Beroende i förhållande till företaget.

Nico Jonkers

Styrelsemedlem sedan 2020Född: 1969

Civilingenjör i industriell ekonomi från University of Technology Eindhioven, Nederländerna. Signify (Philips Lighting) - Schneider Electric - Royal Philips, ansvarat för globala affärsenheter inom smarta hem samt byggnadsautomation. Började 2019 som global chef för innovation för Philips Personal Health.

Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.

Halldora von Koenigsegg

Styrelsemedlem sedan 2022Född: 1976

Internationell Marknadsekonomi, IIU Stockholm, New York. Framgångsrik företagsbyggare med internationell räckvidd. Sedan många år COO i Koenigsegg Automotive AB.

Aktieinnehav i Plejd

1 396 201 aktier (kontrolleras av närstående, delvis genom företagsägda kapitalförsäkringar)

Oberoende i förhållande till företaget samt dess ledning.

Anders Persson

Styrelsemedlem sedan 2023Född: 1957

Civilingenjör inom Teknisk Fysik från Chalmers tekniska högskola.
Styrelseordförande i Hexatronic Group AB och Coloreel Group AB samt styrelseledamot i Ferroamp AB. Tidigare interim VD samt vice VD i Net Insight AB samt olika tjänster nationellt och internationellt inom Ericsson-koncernen.

Aktieinnehav i Plejd

500 aktier

Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.

Magnus Zederfeldt

Styrelsemedlem sedan 2024Född: 1962

Ekonom från Lunds Universitet. Över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring i internationella produktbolag, bl a Ericsson Mobile och Axis. Arbetar idag som senior rådgivare inom försäljningsstrategi och internationalisering.

Aktieinnehav i Plejd

500 aktier

Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.

Johan Malmqvist

Huvudrevisor sedan 2020Född: 1975

Magisterexamen i Ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Auktoriserad revisor och Partner på PwC.

Daniel Körner Rask

Medpåskrivande revisor sedan 2022Född: 1986

Magisterexamen i Ekonomi från Umeå Universitet. Auktoriserad revisor på PwC.