hero

Tietosuojakäytäntö

Päivitetty viimeksi: 30. marraskuuta 2022

Miksi meillä on tietosuojakäytäntö? 

Me Plejd AB:llä ("me" tai "Plejd") vaalimme yksityisyyden suojaasi. Siksi pyrimme aina suojaamaan henkilötietosi parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän asiakirjan teksti on melko raskaslukuista lakisääteisten vaatimusten vuoksi, mutta lyhyesti sanottuna siinä todetaan, että tarvitsemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin: 

 • jotta voisit luoda tilin sovelluksessa tuotteen asentamista ja käyttöä varten
 • sovelluksen ja tuotteemme parantamista varten
 • tuen ja palvelun antamiseksi
 • voidaksemme tiedottaa sinulle toimintaohjeisiimme ja Plejd-järjestelmään tehdyistä muutoksista.

Alta voit lukea lisää siitä, miten ja miksi käsittelemme henkilötietojasi.

Henkilötietojesi turvallisen ja laillisen käsittelyn varmistamiseksi tuotteemme on kehitetty sisäänrakennetun tietosuojan periaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että ajattelemme aina yksityisyyttäsi suunnitellessamme tuotetta. Tässä tietosuojakäytännössä kerromme, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi.

Tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkiin henkilötietoihin, joita keräämme, kun sinä loppukäyttäjänä ("loppukäyttäjä") tai Plejd-tuotteen ("tuote") asentajana ("asentaja") rekisteröidyt mobiilisovellukseemme ("sovellus") ja käytät sitä tuotteen käyttämistä ja hallintaa varten. Jos asennat tuotteen muille ja edustat oikeushenkilöä, sinun tulee rekisteröityä asentajana.

Loppukäyttäjänä käytät sovellusta joko tuotetta hallitsevan järjestelmän omistajana ("omistaja") tai yksinomaan järjestelmän käyttäjänä. Jotkin käyttäjät käyttävät järjestelmää vain omistajan antamalla luvalla ("rajoitettu käyttäjä"). Ilman lisäoikeuksia rajoitetulla käyttäjällä on järjestelmään vain rajoitettu pääsy. Järjestelmän omistaja hallinnoi järjestelmää ja valvoo kaikkien rajoitettujen käyttäjien (joita voivat olla sekä loppukäyttäjät että asentajat) käyttöoikeuksia. 

Kuka on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä?

Plejd AB, Ruotsin lainsäädännön mukaisesti perustettu yritys, jonka yritystunnus on 556790-9477, osoite Krokslätts Fabriker 27A, 431 37 Mölndal, Ruotsi, puhelinnumero +46 (0) 10 207 89 01 ja sähköpostiosoite info@plejd.com, on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä (rekisterinpitäjä).

Keneltä saamme henkilötietosi?

Saamme henkilötietosi sinulta loppukäyttäjänä tai sinulta asentajana ja joissakin tapauksissa asentajalta, joka asentaa tuotteesi.

Miten henkilötietoja käsitellään ja miksi?

Kaikki Plejd-tuotteet asennetaan järjestelmään ("järjestelmä"), joka voi olla esimerkiksi asunto, toimisto tai kotisi. Saat järjestelmän käyttöoikeuden joko luomalla sen itse tai saamalla käyttöoikeuden joltakulta toiselta, esimerkiksi järjestelmän nykyiseltä tai edelliseltä omistajalta tai sähköasentajalta (eli asentajalta), joka asensi järjestelmän puolestasi.

Kun saat järjestelmän käyttöoikeuden, voit muuttaa sen asetuksia käyttöoikeustasosi mukaan. Kun teet muutoksia asetuksiin, voit antaa henkilötietoja esimerkiksi nimetessäsi uuden huoneen tai uuden skenaarion.

Järjestelmän nimet, mukaan lukien eri huoneet, skenaariot ja järjestelmä, pysyvät ennallaan, vaikka poistuisit järjestelmästä. Niin kauan kuin sinulla on järjestelmässä rooli ja riittävät käyttöoikeudet, voit muokata näitä nimiä. Järjestelmän nimet jaetaan myös kaikille muille, joilla on saman järjestelmän käyttöoikeus (eli muille omistajille ja rajoitetuille käyttäjille) niin kauan kuin järjestelmä on olemassa. Muita käyttäjiä järjestelmään voivat kutsua ystävät ja perheenjäsenet tai järjestelmän asentanut sähköasentaja (eli asentaja).

Keiden kanssa jaamme henkilötietojasi ja miksi?

Plejd kerää ja käsittelee henkilötietojasi alun perin järjestelmäsi hallinnointia varten. Henkilötietosi jaetaan kuitenkin kolmansille osapuolille alla kuvatulla tavalla:

 • Kun joku syöttää lunastuskoodin, hän pääsee järjestelmään, ja jaamme järjestelmän tiedot kyseisen henkilön kanssa.
 • Kun asentaja siirtää järjestelmän loppukäyttäjälle, jaamme järjestelmätiedot loppukäyttäjän kanssa mukaan lukien tiedon siitä, kuka on asentanut tuotteen.
 • Yhteistyön mahdollistamiseksi asentaja voi lisätä muita asentajia. Kun asentaja lisää toisen asentajan järjestelmään, jaamme järjestelmätiedot myös toisen asentajan kanssa.
 • Jos päätät omistajana antaa muille käyttäjille käyttöoikeuden, he näkevät järjestelmätiedot sovelluksessa. Omistajana saat tiedon, kun järjestelmän käyttöoikeutta muutetaan.
 • Kun palkkaamme toimittajia, kuten pilvipalveluja tarjoavia IT-toimittajia, he saavat henkilötietosi käyttöönsä siinä määrin kuin on tarpeen, jotta he voivat täyttää velvollisuutensa Plejdiä kohtaan. Toimittajat käsittelevät henkilötietojasi vain Plejdin puolesta tietojen käsittelijöinä. 

Siirrämmekö henkilötietojasi Euroopan unionin ulkopuolelle?

Me ja henkilötietojen käsittelijämme käsittelemme henkilötietojasi pääasiassa EU:n/ETA:n alueella. Pitääksemme henkilötietosi aina mahdollisimman hyvin suojattuina säilytämme kaikkia henkilötietojasi EU:n/ETA:n alueella.

Kun käsittelemme henkilötietojasi EU:n/ETA:n ulkopuolella, teemme niin, koska IT-toimittajamme MongoDB Inc. ja Amazon Web Services, Inc., jotka auttavat meitä säilyttämään henkilötietojasi, käyttävät henkilötietojasi EU:n/ETA:n ulkopuolelta. Tämä tapahtuu vain erityistapauksissa, kuten tuen antamiseksi. Kun siirrämme henkilötietojasi EU:n/ETA:n ulkopuolelle, noudatamme vakiomuotoisia sopimuslausekkeita IT-toimittajiemme kanssa. 

Mitkä ovat oikeutesi, kun käsittelemme henkilötietojasi?

Tietosuojalainsäädännön mukaan sinulla on olosuhteiden perusteella erilaisia oikeuksia, kun käsittelemme henkilötietojasi. Katso selvitys jäljempänä. 

Oikeus vastustaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun käsittely perustuu oikeusperustaan "oikeutettu etu". Tilanteet, joissa käsittelymme perustuu oikeutettuun etuumme, on esitetty alla olevissa kaavioissa. Joissakin tapauksissa saatamme jatkaa henkilötietojesi käsittelyä, vaikka olisit vastustanut niiden käsittelyä. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun voimme osoittaa käsittelylle perusteltuja ja pakottavia syitä, jotka syrjäyttävät omat etusi, tai jos tarkoituksena on oikeudellisten vaatimusten laatiminen, esittäminen tai puolustaminen.

Oikeus peruuttaa suostumus

Kun olet antanut meille suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn sovelluksessa tai uutiskirjeiden lähettämiseen, sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelyyn kokonaan tai osittain. Suostumuksesi peruuttaminen astuu voimaan peruuttamispyynnön tekohetkellä.

Tiedonsaantioikeus ja oikeus saada tutustua tietoihin

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja ja saada tietoja käsittelemistämme henkilötiedoista, kuten henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksista, tietojen ryhmistä ja henkilötietojen vastaanottamisesta sekä siitä, miten kauan säilytämme henkilötietojasi. Voit tutustua näihin tietoihin ja saada kopion käsittelemistämme henkilötiedoista ottamalla meihin yhteyttä edellä kuvatulla tavalla. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus korjata tai päivittää sinua koskevat virheelliset henkilötiedot, joita saatamme käsitellä, ja pyytää meitä täydentämään puutteelliset henkilötiedot. Saatamme joutua tarkistamaan meille antamiesi uusien tietojen oikeellisuuden.

Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") ja käsittelyn rajoittaminen

Sinulla on oikeus poistaa tilisi ja henkilötietosi suoraan sovelluksen kautta poistamalla tilisi. Sinulla on joissakin tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Näin on esimerkiksi silloin, kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, tai peruutat suostumuksesi, johon käsittely on perustunut, ja kun henkilötietojesi käsittelyn jatkamiselle ei ole muuta laillista perustetta.

Sinulla on myös oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä. Näin on esimerkiksi silloin, kun kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden tai käsittely on lainvastaista, mutta et halua meidän poistavan henkilötietojasi, vaan pyydät meitä sen sijaan rajoittamaan niiden käyttöä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Voit tehdä tämän siinä nimenomaisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa, jossa asut, työskentelet tai jossa sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä on väitetysti rikottu. Ruotsissa valvontaviranomainen on tietosuojan tarkastuslaitos (Integritetsskyddsmyndigheten). Sinulla on myös oikeus hakea muutosta kansalliselta tuomioistuimelta. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä siirtämään kaikki hallussamme olevat henkilötietosi toiselle yritykselle, itsellesi tai kenelle tahansa muulle, jos se on teknisesti mahdollista ("tietojen siirrettävyys") edellyttäen, että käsittelymme perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittelymme suoritetaan automaattisesti.

Tarkempaa tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi ja kuinka kauan säilytämme niitä

Täältä voit lukea lisää siitä, miksi käsittelemme henkilötietojasi, minkä tyyppisiä henkilötietoja käsittelemme ja mikä on henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusta. Lisäksi kerromme, kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi kuhunkin tarkoitukseen.

Loppukäyttäjä- tai asentajatilin hallinta

Käsittelyn tarkoitus Käsittelemämme henkilötiedot
 • Loppukäyttäjätilin luominen ja ylläpito
 • Lähettää sähköpostia, joka sisältää tietoa loppukäyttäjistä ja/tai asentajista, joilla on pääsy omistajan järjestelmään
 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Salattu salasana 
 • Kieli- ja maavalintasi

Oikeusperusta – Sopimuksen täyttäminen

Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme täyttää sovelluksen käyttöäsi koskevan sopimuksen mukaiset velvoitteemme. Jos tietoja ei anneta meille, emme kykene luomaan käyttäjätiliäsi, etkä voi käyttää sovellusta.

Säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään, kunnes tilisi poistetaan. Jotta omistajalle voidaan antaa tietoja pääsystäsi järjestelmään, henkilötietojasi käsitellään, kunnes järjestelmän käyttöoikeudet on poistettu. 

Tuotteen ja sovelluksen käyttö ja parantaminen

Käsittelyn tarkoitus Käsittelemämme henkilötiedot
 • Sovelluksesi ja järjestelmäsi räätälöiminen asetustesi ja mieltymystesi mukaan
 • Auringon nousu- ja laskuaikojen laskeminen, jos päätät ottaa astrokellon käyttöön
 • Valvonta ja vianetsintä
 • Sovelluksen parantaminen
 • Tuotetta koskevat tiedot
 • Sovellukseesi tehdyt asetukset, joihin meillä on pääsy
 • Mobiililaitteen ja käyttöjärjestelmän malli 
 • Jos otat astrokellon käyttöön, käsittelemme myös GPS-koordinaatteja tuotteen sijainnin mukaan
 • Sovellukseen lataamasi tiedot, esimerkiksi kuvat huoneista
 • Käyttöajat, vieraillut sovellusnäkymät, IP-osoitteesi 

Jos lisäät muiden ihmisten henkilötietoja sovellukseen (esimerkiksi luodessasi skenaarion), käsittelemme myös heidän henkilötietojaan.

Oikeusperusta – Sopimuksen täyttäminen (tuotteen ja sovelluksen käyttö)

Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme täyttää tuotteen ja sovelluksen käyttöäsi koskevan sopimuksen mukaiset velvoitteemme. Jos tietoja ei anneta meille, emme voi hallita asetuksiasi.

GPS-koodinaatit ovat välttämättömiä, jotta voit käyttää astrokelloa. Jos et halua meidän käsittelevän GPS-koordinaattejasi, et voi käyttää astrokelloa. 

Oikeusperusta – Oikeutettu etu (tuotteen ja sovelluksen parantaminen)

Käsittelyn oikeuttaa oikeutettu etumme parantaa tuotettamme ja sovellustamme, jotta voimme tarjota sinulle ja asiakkaillemme paremman tuotteen ja sovelluksen.

Säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään, kunnes tilisi poistetaan.

Auringon nousu- ja laskuaikojen laskemiseksi suoritettavat käsittelytoimet sisältävät vain GPS-koordinaattien keräämisen auringon nousu- ja laskuaikojen laskemiseksi. Kun järjestelmän viimeinen käyttäjä on poistettu, GPS-koordinaatit poistetaan. Säilytämme lokitietoja korkeintaan 90 päivän ajan.

Käsittelemme ja säilytämme anonyymeja tietoja vain tuotteen ja sovelluksen parantamiseksi.

Etäkäyttö ja kolmannen osapuolen integraatiot

Käsittelyn tarkoitus Käsittelemämme henkilötiedot
 • Mahdollistaa tuotteidesi etähallinta
 • Mahdollistaa lomatoiminto
 • Mahdollistaa tuotteidesi valvonta ja käyttö kolmannen osapuolen järjestelmissä
 • Tuotetta koskevat tiedot
 • Sovellukseesi tehdyt asetukset, joihin meillä on pääsy
 • Tuotteen hallinnan tila ja tiedot

Oikeusperusta – Sopimuksen täyttäminen

Tämä käsittely tapahtuu vain, jos sinulla on asennettuna Gateway (GWY-01). Tiedot jaetaan vain niiden kolmansien osapuolten integraatioiden kanssa, jotka olet ottanut käyttöön. Käsittely on välttämätöntä pyydettyjen ominaisuuksien käyttöön ottamiseksi.

Säilytysaika

Tuotteen hallinnan tila ja tiedot poistetaan 90 päivän kuluessa. 

Tuki ja palvelut

Käsittelyn tarkoitus Käsittelemämme henkilötiedot
 • Tuen ja palvelun antaminen
 • Tuen ja palvelun parantaminen
 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Järjestelmätiedot
 • Muut meille antamasi henkilötiedot, esimerkiksi sähköpostitse antamasi henkilötiedot
 • Viat ja virheraportit
 • Laitteen ja käyttöjärjestelmän malli 

Oikeusperusta – Sopimuksen täyttäminen (loppukäyttäjä)

Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme täyttää tuotteen ja sovelluksen käyttöäsi koskevan sopimuksen mukaiset velvoitteemme sinua kohtaan loppukäyttäjänä. Jos tietoja ei toimiteta meille, emme voi antaa sinulle tukea ja palvelua.

Oikeusperusta – Oikeutettu etu (asentaja)

Käsittelyn oikeuttaa oikeutettu etumme tarjota tukea ja palvelua sinulle asentajana.

Säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään enintään vuoden ajan siitä, kun tukiongelma on ratkaistu. 

Seuraavien käsittely: oikeutesi rekisteröitynä, valitukset tai muut vaatimukset

Käsittelyn tarkoitus Käsittelemämme henkilötiedot
 • Käsitellä mahdollisia valituksia tai muita vaatimuksia
 • Käsitellä pyyntöjä, jotka koskevat oikeuksiasi rekisteröitynä
 • Nimi
 • Postiosoite 
 • Sähköpostiosoite 
 • Puhelinnumero
 • Tiedot kanssasi käymästämme viestinnästä, joka koskee valitustasi tai vaatimustasi (esim. nykyisen tilauksen tiedot) 

Oikeusperusta – Lakisääteinen velvoite ja oikeutettu etu

Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toimia lain mukaan ja noudattaa lakisääteistä velvoitetta. Meillä on myös oikeutettu etu pystyä puolustautumaan mahdollisia oikeudellista valitusta tai vaatimusta vastaan.

Säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään siitä hetkestä lähtien, kun lähetät valituksen tai vaatimuksen, ja niitä käsitellään niin kauan kuin valituksen tai vaatimuksen käsittely jatkuu. Käsittelemme niiden henkilöiden henkilötietoja, jotka ovat pyytäneet suostumuksensa peruuttamista määräämättömäksi ajaksi, jotta emme käsittele muita henkilötietoihisi liittyviä seikkoja tähän pyyntöön liittyen.

Intressien vertailu käsiteltäessä tietoja, jotka perustuvat "oikeutettujen etujen" oikeusperustaan

Kuten edellä todettiin, käsittelemme henkilötietojasi joihinkin tarkoituksiin "oikeutetun etumme" perusteella. Suoritettuamme henkilötietojesi käsittelyyn liittyvän intressien vertailun olemme tulleet siihen tulokseen, että käsittelyyn liittyvä oikeutettu etumme syrjäyttää sinun etusi tai oikeutesi, jotka edellyttävät henkilötietojesi suojaamista. Jos haluat lisätietoa intressien vertailustamme, voit ottaa yhteyttä meihin. Yhteystietomme on ilmoitettu tämän tietosuojakäytännön sivun 3 yläreunassa.

Miten suojaamme henkilötietojasi? 

Me ja tarvittaessa kumppanimme olemme ryhtyneet useisiin turvatoimiin suojataksemme käsiteltäviä henkilötietoja. Tällaisia ovat esimerkiksi:

 • Korkeatasoiset tekniset suojatoimet.
 • Sovellus on suunniteltu sisäänrakennetun tietosuojan periaatteiden mukaisesti.
 • Henkilökohtainen salasanasi on salattu, eikä Plejd voi käyttää sitä.
 • Jos päätät antaa kuvia, vain sinä ja kutsumasi henkilöt voitte nähdä kuvat sovelluksessa.
 • Voit aina valita ja hallita, kenet haluat kutsua hallitsemaan tuotetta.
 • Voit päättää sovelluksessa, mitä tietoja haluat rekisteröidä ja kenen kanssa haluat jakaa tietosi.

Muutoksia tietosuojakäytäntöön? 

Saatamme tarvittaessa muokata tai päivittää tätä asiakirjaa asiakaspalautteen sekä tuotteisiimme ja palveluihimme tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi. Tarkista se säännöllisesti. Jos tietosuojakäytäntöön tai henkilötietojesi käyttöön tehdään olennaisia muutoksia, ilmoitamme asiasta sinulle joko julkaisemalla ilmoituksen kyseisistä muutoksista ennen niiden voimaan astumista tai lähettämällä sinulle suoraan ilmoituksen. Jos et pidä muutoksistamme, voit aina irtisanoa sopimuksesi kanssamme.