hero

Käyttöehdot

Päivitetty viimeksi: 30. marraskuuta 2022

 1. Yleistä

  1. Plejd AB, Ruotsin lainsäädännön mukaisesti perustettu yritys, jonka yritystunnus on 556790-9477, osoite Krokslätts Fabriker 27A, 431 37 Mölndal, Ruotsi, puhelinnumero +46 (0) 10 207 89 01 ja sähköpostiosoite info@plejd.com (”Plejd” tai ”me”), tarjoaa Plejd-mobiilisovelluksen (”sovellus”) joko Applen tai Googlen (”jakelualustan tarjoaja”) sovelluskauppojen kautta.
  2. Sovellusta käytetään Plejd-tuotteiden (”tuote”) asentamiseen, hallintaan ja valvontaan sekä tuotteiden asetusten muuttamiseen. Sekä tuotteen loppukäyttäjät että asentajat, kuten sähköasentajat, voivat rekisteröityä sovelluksen käyttäjiksi.
  3. Näitä käyttöehtoja (”käyttöehdot”) sovelletaan, kun sinä (”käyttäjä”) rekisteröit tilin ja käytät sovellusta. Hyväksymällä nämä käyttöehdot sitoudut noudattamaan niitä sovellusta käyttäessäsi. Jos käyttäjä edustaa oikeushenkilöä, käyttäjä hyväksyy käyttöehdot sekä omaan lukuunsa että kyseisen oikeushenkilön puolesta ja takaa, että hänellä on valtuudet hyväksyä käyttöehdot oikeushenkilön puolesta. Näitä käyttöehtoja sovelletaan siinä määrin kuin pakottava kansallinen laki sallii käyttäjän asuinmaassa, jossa Plejd markkinoi ja myy tuotetta.
  4. Rekisteröityessään sovellukseen käyttäjä valitsee, onko käyttäjä loppukäyttäjä vai asentaja, ja valinnan perusteella käyttäjä saa pääsyn sovelluksen eri toimintoihin. Kun käyttäjä rekisteröityy sovellukseen asentajana, käyttäjä takaa, että käyttö on valtuutettua, ja että käyttäjällä on kaikki tarvittavat tiedot tuotteen asentamiseen ja huoltamiseen.
  5. Asentaessaan tuotetta jollekin toiselle käyttäjän on annettava loppukäyttäjälle tietoa tuotteen toiminnoista ja annettava hänelle koodi, jolla hän voi muodostaa yhteyden tuotteeseen sovelluksen kautta.
  6. Käyttäjä hyväksyy, että käyttöehdot on tehty Plejdin ja käyttäjän välillä, eikä jakelualustan tarjoajan kanssa. Plejd on yksin vastuussa sovelluksesta ja sen sisällöstä, ei jakelualustan tarjoaja.
  7. Nämä käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen käyttäjän ja Plejdin välillä, ellei toisin ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.
  8. Sovelluksen lataaminen ja käyttö on maksutonta.
 2. Käyttäjiä koskevat vaatimukset jne.

  1. Käyttäjän on oltava kuusitoista (16) vuotta vanha rekisteröidäkseen tilin ja käyttääkseen sovellusta. Jos käyttäjä on nuorempi, käyttäjä voi rekisteröidä tilin vain, jos käyttäjän vanhempi tai huoltaja on antanut siihen luvan. Jos vanhemman tai huoltajan tekemän ilmoituksen kautta tai muuta kautta havaitaan, että alle kuusitoistavuotias (16) lapsi on sääntöjen vastaisesti rekisteröity sivustollemme väärillä tiedoilla, Plejd peruuttaa lapsen tilin ja poistaa lapsen henkilötiedot rekisteristämme.
  2. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän kopioi, muokkaa, mukauta, pura, hajota, takaisinmallinna tai muulla tavoin yritä rekonstruoida tai selvittää tuotteen tai sovelluksen rakennetta tai suorita sillä kokeiluja.
  3. Turvallisuussyistä on erittäin tärkeää, että käyttäjä ei toimi millään kohdassa 2.2 mainituista tavoista. Kaikki kohdassa 2.2 kuvatut toimet voivat muodostaa turvallisuusriskin Plejdille sekä järjestelmän ja tuotteen käyttäjille.
  4. Hyväksymällä nämä käyttöehdot käyttäjä vakuuttaa ja takaa, että
   I. käyttäjä ei asu maassa, joka on Yhdysvaltain hallituksen asettaman kauppasaarron kohteena tai jonka Yhdysvallat on määrittänyt
   terrorismia tukevaksi” maaksi ja.
   II. käyttäjä ei ole millään Yhdysvaltain hallituksen kielto- tai rajoituslistalla.
 3. Sovelluksen käyttöoikeus

  1. Näiden käyttöehtojen mukaisesti Plejd myöntää käyttäjälle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän oikeuden suorittaa sovelluksen ja asettaa sen esille ja käyttää sitä käyttäjän omistamalla tai hallitsemalla laitteella.
  2. Mikäli käy ilmi, että käyttäjän sovelluksen käyttö rikkoo näiden käyttöehtojen olennaisia ehtoja, käyttäjän on korvattava Plejdille kaikki kohtuulliset kustannukset ja kulut, jotka liittyvät tällaiseen käyttöön.
 4. Käyttäjätili

  1. Sovelluksen käyttö edellyttää, että käyttäjä rekisteröi käyttäjätilin antamalla henkilökohtaisia tietoja kuten nimen, sähköpostiosoitteen ja salasanan.
  2. Asentajana käyttäjä saa käsitellä vain henkilötietoja, joihin on pääsy sovelluksessa ja jotka ovat välttämättömiä asennusta tai tuen antamista varten. Käyttäjä sitoutuu käsittelemään huolellisesti ja harkiten henkilötietoja, joihin on pääsy sovelluksessa.
  3. Käyttäjästä tulee järjestelmän omistaja, jos
   I. asentaja kutsuu käyttäjän käyttämään ensimmäisenä järjestelmää tai
   II. käyttäjä ei ole asentaja ja luo järjestelmän.
  4. Omistajana käyttäjä voi kutsua muita hallitsemaan tuotetta sovelluksen kautta ja peruuttaa kutsun. Muut käyttäjät näkevät heille annettujen käyttöoikeuksien mukaisesti sovelluksessa tietoja, kuten nimiä, skenaarioita ja asetuksia. Jos muilla käyttäjillä on pääsy järjestelmään, he näkevät myös järjestelmään tehdyt päivitykset, kuten muutokset huoneiden nimiin tai skenaarioihin. Asentaja tai toinen käyttäjä näkee sovellukseen ladatut valokuvat vain, jos omistaja antaa heille pääsyn sovelluksessa.
  5. Käyttäjä sitoutuu varmistamaan, että kukaan muu kuin käyttäjä ei voi käyttää hänen kirjautumistietojaan. Käyttäjä ei saa paljastaa salasanaa kenellekään asiaankuulumattomalle henkilölle. Käyttäjän tulee varmistaa, että kaikki käyttäjätunnuksen ja salasanan paljastavat asiakirjat tallennetaan tavalla, joka estää luvattoman pääsyn tietoihin. Käyttäjän on välittömästi vaihdettava salasana tai ilmoitettava Plejdille, jos käyttäjä epäilee kirjautumistietojensa vaarantuneen.
  6. Jos Plejd epäilee, että käyttäjätiliä tai kirjautumistietoja käytetään väärin tai jos käyttö muutoin rikkoo käyttöehtoja, Plejdillä on oikeus estää käyttäjä. Plejdillä on oikeus mistä tahansa syystä antaa käyttäjälle uudet kirjautumistiedot.
  7. Ennen kuin käyttäjä siirtää tuotteen uudelle omistajalle (esimerkiksi siirtää tai poistaa käyttäjätilin), käyttäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset skenaariot ja asetukset, jotka sisältävät henkilökohtaisia tietoja, kuten huoneiden nimiä ja kuvia.
  8. Käyttäjä voi poistaa tilinsä milloin tahansa sovelluksen kautta tai ottamalla yhteyttä Plejdiin.
 5. Teollis- ja tekijänoikeudet

  1. Sovellus ja kaikki siihen liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet ovat Plejdin ja sen tytäryhtiöiden yksityisomaisuutta ja pysyvät sellaisena. Käyttäjällä ei ole mitään oikeutta, omistusoikeutta tai osakkuutta sovelluksessa tai sovellukseen tai siihen liittyviin teollis- ja tekijänoikeuksiin, ellei näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti toisin mainita.
  2. Käyttäjä saa käyttää Plejdin tavaramerkkejä mainostaakseen, että käyttäjän edustama yritys on tuotteiden jälleenmyyjä tai asentaja. Tavaramerkkejä on aina käytettävä Plejdin verkkosivustolla olevan graafisen oppaan mukaisesti.
  3. Käyttäjä ei saa mitään oikeuksia ja suostuu siihen, ettei hän saa
   I. kopioida, alilisensoida, takaisinmallintaa, liisata, vuokrata tai luovuttaa sovellusta tai mitään siihen sisältyvää sisältöä, aineistoa tai tietoja, lukuun ottamatta käyttäjän omia tietoja, mittaustietoja tai muita käsiteltyjä tietoja, joita käyttäjä on kerännyt, käsitellyt tai vienyt sovelluksen käytön seurauksena II. jakaa sovellusta tai sen sisältöä, aineistoa tai tietoja kokonaan tai osittain, muokata niitä tai luoda johdannaisia niistä tai
   III. paljastaa minkä tahansa sovelluksessa suoritetun vertailuanalyysin tai muun suorituskykytestin tuloksia kolmannelle osapuolelle ilman Plejdin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
  4. Jos jokin kolmas osapuoli väittää, että sovellus tai sovelluksen omistus ja käyttö käyttäjän toimesta loukkaavat kyseisen kolmannen osapuolen teollis- ja tekijänoikeuksia, Plejd on yksin vastuussa tällaisen vaateen tutkimisesta, puolustamisesta, ratkaisemisesta ja vaateesta vapauttamisesta, ei jakelualustan tarjoaja.
 6. Henkilötiedot

  1. Plejd on rekisterinpitäjä sovelluksessa käsiteltävien käyttäjän henkilötietojen käsittelyssä. Tietoja Plejdin henkilötietojen käsittelystä on Plejdin verkkosivustolla plejd.com/fi-fi/privacy-policy ja sovelluksessa olevassa tietosuojakäytännössä.
 7. Ylläpito, tuki jne.

  1. Vaikka Plejdin pyrkimyksenä on tarjota sovellus, jossa ei ole teknisiä häiriöitä, emme voi taata sitä. Siksi saatamme joutua rajoittamaan pääsyä sovellukseen väliaikaisesti palvelun, tuen, turvallisuuden tai teknisten syiden vuoksi.
  2. Jos sovelluksessa on ongelmia tai jos käyttäjä on jostakin syystä tyytymätön, käyttäjän tulee ottaa yhteyttä Plejdiin käyttämällä kohdassa 1.1 ilmoitettuja yhteystietoja. Jos käyttäjä kokee sovelluksen olevan viallinen, on tärkeää, että Plejdille ilmoitetaan asiasta mahdollisimman pian. Plejd yrittää aina löytää ratkaisun ongelmaan.
  3. Jakelualustan tarjoajalla ei ole velvollisuutta tarjota sovellukseen liittyviä ylläpito- ja tukipalveluja.
  4. Valitukset koskien muilta kuin Plejdiltä ostettuja tuotteita tai muiden kuin Plejdin suorittamaa asennusta tulee osoittaa asianomaiselle asentajalle tai myyjälle.
  5. Käyttäjä on täysin vastuussa teknisten laitteidensa suojaamisesta luvattomalta käytöltä, mukaan lukien asianmukaisen virustorjuntaohjelmiston ja palomuurin käyttämisestä.
  6. Kun järjestelmää käytetään asentajana, käyttäjä ei saa tallentaa, käyttää, kopioida tai muutoin käsitellä asennuksessa käytettyä pääkoodia sen jälkeen, kun koodi on annettu loppuasiakkaalle.
  7. Plejd tarjoaa sovelluksesta version, joka on uusin käytettävissä oleva versio näiden käyttöehtojen laatimishetkellä. Plejd tarjoaa päivityksiä ja ominaisuuksia, kun ne tulevat saataville, ja tarjoaa sinulle päivityksiä, mukaan lukien tietoturvapäivityksiä, jotta sovellus pysyy näiden käyttöehtojen mukaisena ja turvallisena. Joissakin tapauksissa sinun on ryhdyttävä toimiin sovelluksen päivittämiseksi. Voit vapaasti valita, asennatko tarjotut päivitykset. Jos päätät olla asentamatta päivityksiä, et voi odottaa sovelluksen pysyvän näiden käyttöehtojen mukaisena. Päätöksesi olla asentamatta päivityksiä, jotka ovat välttämättömiä digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun pitämiseksi käyttöehtojen mukaisina, mukaan lukien tietoturvapäivitykset, vaikuttaa Plejdin vastuuseen niiden sovelluksen tai tuotteiden ominaisuuksien ehtojenmukaisuudesta, jotka asiaankuuluvien päivitysten on tarkoitus pitää ehtojen mukaisina.
  8. Ehtojenmukaisuuden ylläpitämiseen tarkoitettujen muutosten lisäksi Plejd muuttaa tietyissä olosuhteissa sovelluksen ominaisuuksia edellyttäen, että Plejdillä on perusteltu syy tällaiseen muutokseen. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi se, että muutos on tarpeen sovelluksen mukauttamiseksi uuteen tekniseen ympäristöön. Muita syitä voivat olla lisääntynyt käyttäjämäärä tai muut tärkeät toiminnalliset syyt. Lisäksi Plejd laajentaa tai muuttaa sovelluksen soveltamisalaa tai poistaa siitä jotakin, jos meillä on muita perusteltuja syitä, kuten palveluidemme kehittäminen ja parantaminen.
 8. Vaateet ja vastuunrajoitus

  1. Plejd, ei jakelualustan tarjoaja, on vastuussa käyttäjän tai minkä tahansa kolmannen osapuolen vaatimuksista, jotka liittyvät sovellukseen tai kyseisen sovelluksen omistukseen tai käyttöön käyttäjän toimesta, mukaan lukien muun muassa seuraavat:
   I. tuotevastuuta koskevat vaateet
   II. kaikki vaateet siitä, että sovellus ei noudata sovellettavia oikeudellisia tai sääntelyvaatimuksia ja
   III. vaateet, jotka johtuvat kuluttajansuojalainsäädännöstä tai vastaavasta lainsäädännöstä.
  2. Plejd ei ole vastuussa mistään käyttäjän edustamalle oikeushenkilölle aiheutuneista epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien muun muassa saamatta jääneestä voitosta, liikearvon menettämisestä tai mahdollisuuksien menettämisestä.
  3. Epäselvyyden välttämiseksi Plejd ei ole vastuussa mistään tuotteeseen sellaisenaan liittyvistä vaatimuksista näiden käyttöehtojen mukaisesti.
  4. Plejdin vastuuta on rajoitettu vain sovellettavan lain tai pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön sallimalla tavalla kuluttajan asuinmaassa, jossa Plejd markkinoi ja myy tuotetta.
 9. Voimassaoloaika, irtisanominen ja muutokset

  1. Nämä käyttöehdot sekä käyttäjän ja Plejdin välinen sopimus tulevat voimaan, kun käyttäjä asentaa sovelluksen, ja ne ovat voimassa toistaiseksi niin kauan kuin käyttäjä käyttää sovellusta.
  2. Plejd varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia näihin käyttöehtoihin aika ajoin. Kaikki näihin käyttöehtoihin tehtävät muutokset julkaistaan sovelluksessa ja/tai jaetaan sähköpostitse. Muutokset tulevat voimaan, kun käyttäjä on hyväksynyt käyttöehdot (sovellusta käyttämällä) tai 30 päivän kuluttua siitä, kun Plejd on ilmoittanut käyttäjälle muutoksista. Käyttäjällä on oikeus lopettaa käyttäjätili (mukaan lukien sovelluksen asennuksen poistaminen) ilmoittamalla asiasta välittömästi, kun käyttäjä saa tietää tällaisesta muutoksesta.
 10. Muuta

  1. Plejd varaa itselleen oikeuden kehittää, laajentaa, vähentää tai muutoin muokata sovelluksen ulkoasua, teknisiä eritelmiä, järjestelmiä ja muita toimintoja ja niiden ehtoja.
  2. Käyttäjä hyväksyy, että käyttäjän on sovellusta käyttäessään noudatettava sovellettavia kolmannen osapuolen sopimusehtoja.
  3. Jos jokin toimivaltainen tuomioistuin, viranomainen, välimiesoikeus tai vaihtoehtoinen riidanratkaisulautakunta pitää jotakin näiden käyttöehtojen määräystä pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, kyseinen määräys ja kaikki muut määräykset pysyvät voimassa ja täytäntöönpanokelpoisina sovellettavan lain sallimissa rajoissa.
  4. Plejdillä on oikeus siirtää mikä tahansa osa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan Plejdin ja käyttäjän välisen sopimuksen nojalla ilman käyttäjän etukäteen antamaa suostumusta.
  5. Käyttäjä hyväksyy, että jakelualustan tarjoaja voi olla käyttöehtojen kolmannen osapuolen edunsaaja, ja kun käyttäjä on hyväksynyt käyttöehdot, jakelualustan tarjoajalla on ehtojen kolmannen osapuolen edunsaajan nimissä oikeus panna käyttöehdot täytäntöön suhteessa käyttäjään.
 11. Noudatettava lainsäädäntö ja riidat

  1. Kaikkiin näiden käyttöehtojen tulkintaa tai soveltamista koskeviin riitoihin, kiistoihin tai vaateisiin sovelletaan Ruotsin lainsäädäntöä, ja ne ratkaistaan Ruotsin julkisessa tuomioistuimessa.