investor hero

Investerare

Plejd AB är ett börsnoterat bolag på Spotlight Next. På den här sidan kan du hitta mer information för våra ägare och investerare. Vill du kontakta oss angående aktie- eller ägarefrågor så kan du maila investor@plejd.com

Kommande händelser

2023-04-20

Interim report first quarter

  ylwa karlgren

  Ylwa Karlgren

  Ordförande sedan 2022 Född: 1956

  Civilekonom från Uppsala Universitet. 30 års erfarenhet från ledande befattningar och internationella affärsmiljöer inom finansbranschen bl.a. SEB samt fastighets- och energibranschen. Arbetar för närvarande som oberoende företagsrådgivare. Aktuella styrelseuppdrag inkluderar bland annat Ferroamp Elektronik AB, Acrinova AB och Ecoclime Group AB alla noterade på Nasdaq First North.

  Aktieinnehav i Plejd

  1050 aktier

  Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.
  board erik

  Erik Calissendorff

  Grundare samt styrelsemedlem sedan 2009 Född: 1980

  Civilingenjör inom IT och entreprenörskap från Chalmers tekniska högskola. Arbetade som IT officer ombord på världens största privata superyachts såsom M/Y Eclipse innan grundande och arbetet i Plejd.

  Aktieinnehav i Plejd

  410 413 aktier (personliga samt via närstående och helägt bolag)

  Beroende i förhållande till företaget.
  gustav josefsson

  Gustav Josefsson

  Styrelsemedlem sedan 2018 Född: 1985

  Civilingenjör inom elektroteknik från Chalmers tekniska högskola. Teknikchef på Plejd sedan 2018. Ledare för hårdvaruutveckling på Plejd sedan 2014. Medgrundare av ingenjörsföretaget Pluspole AB som köptes av Plejd AB 2018.

  Aktieinnehav i Plejd

  771 020 aktier (personliga samt genom samägt bolag)

  Beroende i förhållande till företaget samt dess ledning.
  nico jonkers

  Nico Jonkers

  Styrelsemedlem sedan 2020 Född: 1969

  Civilingenjör i industriell ekonomi från University of Technology Eindhioven, Nederländerna. Signify (Philips Lighting) - Schneider Electric - Royal Philips, ansvarat för globala affärsenheter inom smarta hem samt byggnadsautomation. Började 2019 som global chef för innovation för Philips Personal Health.

  Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.
  lars kry

  Lars Kry

  Styrelsemedlem sedan 2021 Född: 1969

  Marknadsekonomutbildning från Berghs School of Communication samt utbildning från Harvard Business School och IMD Business School i Lausanne. VD för Nexer Group, delägare och styrelseledamot i A Society, med en rad styrelsepositioner inom Sigmakoncernen. Tidigare VD och koncernchef för börsnoterade Proffice AB, COO för Manpower Sverige och VD för dotterbolag i Manpowerkoncernen.

  Aktieinnehav i Plejd

  800 aktier

  Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.
  halldora von oenigsegg

  Halldora von Koenigsegg

  Styrelsemedlem sedan 2022 Född: 1976

  Internationell Marknadsekonomi, IIU Stockholm, New York. Framgångsrik företagsbyggare med internationell räckvidd. Sedan många år COO i Koenigsegg Automotive AB.

  Aktieinnehav i Plejd

  1 396 181 aktier (kontrolleras av närstående, delvis genom företagsägda kapitalförsäkringar)

  Oberoende i förhållande till företaget samt dess ledning.
  board emmanuel

  Emmanuel Ergul

  Styrelsemedlem sedan 2022 Född: 1980

  Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt jur. kand från Stockholms universitet. Finansiell och juridisk bakgrund från ledande internationell advokatbyrå och partner vid en investeringsfond baserad i Stockholm fram till 2017 med fokus på SME. För närvarande CFO i Koenigsegg och aktiv investerare.

  Aktieinnehav i Plejd

  84 aktier

  Oberoende i förhållande till företaget samt dess ledning.
  johan malmqvist

  Johan Malmqvist

  Huvudrevisor sedan 2020 Född: 1975

  Magisterexamen i Ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Auktoriserad revisor och Partner på PwC.

  board babak

  Babak Esfahani

  CEO Född: 1982

  Medgrundare och verkställande direktör, anställd i bolaget sedan 2010.

  linda erixon

  Linda Kjellberg

  CFO Född: 1981

  Ekonomichef i bolaget sedan 2019, anställd i bolaget sedan 2016 med ansvar för ekonomi.

  mikael blixman

  Mikael Blixman

  COO Född: 1985

  Operativ chef i bolaget sedan 2019, anställd i bolaget sedan 2018 med ansvar för inköp och produktion.

  gustav josefsson

  Gustav Josefsson

  CTO Född: 1985

  Teknisk chef i bolaget sedan 2018, medgrundare av Pluspole som ingår i Plejd-koncernen som helägt dotterbolag.

  iman habib

  Iman Habib

  CHRO Född: 1980

  Personalchef i bolaget sedan 2018, medgrundare av Pluspole som ingår i Plejd-koncernen som helägt dotterbolag.

  Rikard Sköldin

  CSO Född: 1983

  Säljchef i bolaget sedan 2019, anställd i bolaget som säljare sedan 2016.

  board suzanne

  Suzanne Sandler (Ordförande)

  Handelsbanken Fonder Född: 1968

  Hållbar samhällsutveckling, Executive Master of Leadership. VD för Styrelseakademin.

  halldora von oenigsegg

  Halldora von Koenigsegg

  Christian von Koenigsegg Född: 1976

  Internationell Marknadsekonomi, IIU Stockholm, New York. Framgångsrik företagsbyggare med internationell räckvidd. Sedan många år COO i Koenigsegg Automotive AB.

  Aktieinnehav i Plejd

  1 396 181 aktier (kontrolleras av närstående, delvis genom företagsägda kapitalförsäkringar)

  iman habib

  Iman Habib

  Pluspole Group Född: 1980

  Kandidatexamen inom elektroteknik från Chalmers tekniska högskola. HR chef på Plejd sedan 2018. Medgrundare av ingenjörsföretaget Pluspole AB som köptes av Plejd AB 2018.

  Aktieinnehav i Plejd

  804 114 aktier (personliga samt genom samägt bolag)

  board erik

  Erik Calissendorff

  Tansaki AB Född: 1980

  Civilingenjör inom IT och entreprenörskap från Chalmers tekniska högskola. Arbetade som IT officer ombord på världens största privata superyachts såsom M/Y Eclipse innan grundande och arbetet i Plejd.

  Aktieinnehav i Plejd

  410 413 aktier (personliga samt via närstående och helägt bolag)

  ylwa karlgren

  Ylwa Karlgren (Adjungderad)

  Född: 1956

  Civilekonom från Uppsala Universitet. 30 års erfarenhet från ledande befattningar och internationella affärsmiljöer inom finansbranschen bl.a. SEB samt fastighets- och energibranschen. Arbetar för närvarande som oberoende företagsrådgivare. Aktuella styrelseuppdrag inkluderar bland annat Ferroamp Elektronik AB, Acrinova AB och Ecoclime Group AB alla noterade på Nasdaq First North.

  Aktieinnehav i Plejd

  1050 aktier

  Kontakta valberedningen

  nomination@plejd.com