hero

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 30. november 2022

Hvorfor har vi en personvernerklæring? 

Plejd AB ("vi" eller "Plejd") tar personvernet ditt på alvor. Vi gjør derfor alltid vi kan for å beskytte personopplysningene dine på best mulig måte. Dette dokumentet er tungt å lese på grunn av juridiske krav, men kort sagt står det at vi må bruke personopplysningene dine til følgende formål: 

 • Gjøre det mulig for deg å opprette en konto i appen, slik at du kan installere og bruke produktet.
 • Forbedring av appen og produktet vårt.
 • Utføre brukerstøtte og service.
 • Informere deg om endringer i retningslinjene og Plejd-systemet ditt.

Nedenfor kan du lese mer om hvordan og hvorfor vi behandler personopplysningene dine.

For å påse sikker og lovlig behandling av personopplysninger, er produktene utviklet i samsvar med prinsippet om integrert personvern. Det betyr at vi alltid har personvernet i tankene når vi utformer produktet. I denne erklæringen informerer vi deg om hvordan vi samler inn og behandler personopplysningene dine.

Denne erklæringen gjelder for alle personopplysninger vi samler inn når du som sluttbruker ("sluttbruker") eller installatør ("installatør") av et Plejd-produkt ("produktet") registrerer deg på og bruker vår mobilapp ("appen") med det formål om å bruke og styre produktet. Hvis du arbeider med å installere produktet for andre og representerer en juridisk enhet, bør du registrere deg som installatør.

Som sluttbruker bruker du appen enten som eier av systemet som styrer produktet ("eier") eller utelukkende som bruker av systemet. Noen brukere bruker bare systemet med tillatelse fra eier ("begrenset bruker"). Med mindre det er gitt ytterligere tillatelser, har begrensede brukere bare begrenset tilgang til systemet. En eier av systemet er en som administrerer systemet og kontrollerer tilgang for alle begrensede brukere (kan være både sluttbrukere og installatører) i systemet. 

Hvem er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine?

Plejd AB, et selskap stiftet i henhold til svensk lov med registreringsnummer 556790-9477, adresse Krokslätts Fabriker 27A, 431 37 Mölndal, Sverige samt telefonnummer +46 (0) 10 207 89 01 og e-postadresse info@plejd.com, er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine (kontrolløren).

Hvem får vi personopplysningene dine fra?

Vi innhenter personopplysningene fra deg som sluttbruker eller installatør, og i noen tilfeller fra installasjonsprogrammet som installerer produktet.

Hvordan behandles personopplysninger – og hvorfor?

Alle Plejd-produkter er installert i et system ("system"), som kan være en leilighet, et kontor, hjem eller lignende. Du får tilgang til systemet enten ved å opprette tilgangen selv eller ved å få tilgang fra noen andre, for eksempel fra den nåværende, den tidligere eieren av systemet eller elektrikeren (dvs. en installatør) som installerte systemet for deg.

Når du har tilgang til systemet, kan du utføre endringer på ulike deler av konfigurasjonen – avhengig av hvilken rolle du er tildelt. Når du utfører endringer i konfigurasjonen, kan du legge inn personlig informasjon, for eksempel når du navngir et nytt rom eller et nytt scenario.

Navnene i systemet, slik som de for rom, scenario og systemet, forblir de samme selv om du forlater det. Så lenge du fremdeles har en rolle i systemet med tilstrekkelige tillatelser, kan du endre disse navnene. Navnene i systemet deles også med alle andre som har tilgang til det (dvs. andre eiere og avgrensede brukere) så lenge systemet eksisterer. Andre brukere av systemet kan inviteres av venner og familiemedlemmer eller elektrikeren (dvs. installatøren) som installerte systemet.

Hvem deler vi personopplysningene dine med – og hvorfor?

Personopplysningene blir opprinnelig samlet inn og behandlet av Plejd for å håndtere systemet ditt. Personopplysningene vil imidlertid bli delt med tredjeparter, slik det er angitt nedenfor:

 • Når noen skriver inn en innløsingskode, får de tilgang til systemet. Vi deler da systeminformasjonen med denne personen.
 • Når et installasjonsprogram overfører systemet til sluttbrukeren, deler vi systeminformasjon med sluttbrukeren – inkludert informasjon om hvem som installerte produktet.
 • For å kunne samarbeide, vil en installatør kunne legge til andre installatører. Når en installatør legger til en annen installatør i systemet, tildeler vi også systeminformasjonen til denne installatøren.
 • Hvis du som eier velger å gi andre brukere tilgang, vil de kunne se systeminformasjonen i appen. Som eier blir du varslet når det gjøres endringer i tilgangen til systemet.
 • Når vi leier inn leverandører, for eksempel IT-leverandører som yter skytjenester, vil de få tilgang til personopplysninger i den grad det er nødvendig for at de skal kunne oppfylle sine forpliktelser ovenfor Plejd. Leverandørene vil som databehandlere kun behandle personopplysninger på vegne av Plejd. 

Overfører vi personopplysningene dine utenfor EU?

Vi og våre databehandlere behandler hovedsakelig personopplysningene dine innenfor EU/EØS. For å til en hver tid kunne verne om personopplysningene dine, har vi valgt å lagre alle personopplysningene innenfor EU/EØS.

Når vi behandler personopplysningene dine utenfor EU/EØS, gjør vi det fordi våre IT-leverandører MongoDB Inc. og Amazon Web Services, Inc., som hjelper oss med å lagre personopplysningene, vil hente tilgang til dine personopplysninger utenfor EU/EØS. Dette forekommer bare i bestemte tilfeller, for eksempel i kontakt med brukerstøtte. Ved overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS, har vi inngått standard kontraktsklausuler med IT-leverandørene. 

Hvilke rettigheter har du når vi behandler personopplysningene dine?

I henhold til personvernslovgivningen har du, avhengig av omstendighetene, en rekke rettigheter når vi behandler personopplysningene dine. Se nedenfor. 

Retten til å protestere mot behandlingen

Du har rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine når behandlingen er basert på det juridiske grunnlaget "legitim interesse". I diagrammene nedenfor finner du informasjon om hvilke situasjoner vi behandler informasjon på bakgrunn av vår legitime interesse. I noen tilfeller kan vi fortsette å behandle personopplysningene dine selv om du har protestert mot behandlingen vår. Dette kan forekomme hvis vi kan vise til overbevisende, legitime grunner for behandlingen, som oppveier dine interesser, samt hvis det er for å etablere, utøve eller forsvare oss mot juridiske krav.

Retten til å trekke tilbake samtykke

Når du har gitt oss samtykke til å behandle personopplysninger i appen eller til å sende deg nyhetsbrev, har du rett til å helt eller delvis trekke tilbake ethvert gitt samtykke til behandling av personopplysningene dine. Uttaket trer i kraft fra det tidspunktet du informerer oss om at du ønsker å trekke tilbake samtykket.

Retten til informasjon og innsyn

Du har rett til å få bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg eller ikke. Du har også rett på informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler – for eksempel formålene med behandlingen, kategorier og mottak av personopplysninger samt hvor lenge vi lagrer dem. Du kan få tilgang til denne informasjonen, og motta en kopi av personopplysningene som behandles, ved å kontakte oss slik det står beskrevet ovenfor. 

Retten til korrigering

Du har rett til å korrigere eller oppdatere eventuelle unøyaktige personopplysninger som vi behandler om deg, og til å be oss om å utfylle ufullstendige personopplysninger. Vi må noen ganger verifisere nøyaktigheten av ny informasjon du oppgir.

Retten til sletting ("retten til å bli glemt") og begrensning av behandling

Du har rett til å fjerne kontoen og personopplysninger direkte gjennom appen ved å slette kontoen din. Under visse omstendigheter har du rett til å be om at vi sletter personopplysningene dine. Dette er for eksempel tilfelle når personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn til eller på en annen måte behandlet for, samt om du trekker tilbake samtykket som behandlingen er basert på og der det ikke finnes juridisk grunnlag for å fortsette behandlingen av dem.

Du har også rett til å be om at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine. Dette er for eksempel tilfelle hvis du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene eller anser at behandlingen er ulovlig, men du ikke vil at vi skal slette dem og i stedet ber om at vi begrenser bruken.

Retten til å klage til en tilsynsmyndighet

Du har alltid rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Du kan gjøre dette i EU/EØS-medlemslandet du bor eller jobber i samt der et påstått brudd på gjeldende personvernslover finner sted. Tilsynsmyndigheten i Sverige er Integritetsskyddsmyndigheten. Du har også rett til å søke hjelp fra en nasjonal domstol. 

Retten til dataportabilitet

Du har rett til å be oss om å overføre alle personopplysninger vi har om deg til et annet selskap, deg selv eller andre der dette er teknisk mulig ("dataportabilitet"), forutsatt at vår behandling er basert på samtykke eller på en kontrakt og vår behandling utføres på automatiserte måter.

Du finner informasjon om hvor lenge vi behandler personopplysningene dine for hvert av formålene

Her kan du lese mer om hvorfor vi behandler personopplysningene dine, hvilke kategorier personopplysninger vi behandler samt det juridiske grunnlaget for denne behandlingen. Du kan også lese hvor lenge vi behandler personopplysningene dine for hvert formål.

Administrasjon av kontoer for sluttbrukere eller installatører

Formålet med behandlingen Personopplysninger vi behandler
 • Opprette og administrere kontoer for sluttbrukere.
 • Sende e-postmeldinger med informasjon om sluttbrukere og/eller installatører med tilgang til eierens system.
 • Navn.
 • E-postadresse.
 • Kryptert passord. 
 • Det valgte språket og landet.

Juridisk grunnlag – kontraktoppfyllelse

Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle kontrakten for bruk av appen. Hvis informasjonen ikke blir gitt til oss, kan vi ikke opprette brukerkontoen din eller la deg bruke appen.

Oppbevaringsperiode

Personopplysningene behandles fram til kontoen din fjernes. Behandlingen av personopplysninger, som gir eieren informasjon vedrørende tilgang til systemet, behandles inntil tilgangen til systemet er fjernet. 

Bruk og forbedring av produktet og Appen

Formålet med behandlingen Personopplysninger vi behandler
 • Tilpasse appen og systemet etter innstillingene og preferansene dine.
 • Beregne solplanen når du velger å aktivere den astronomiske klokken.
 • Overvåking og feilsøking.
 • Forbedre appen vår.
 • Informasjon om produktet.
 • Innstillinger gitt til oss i appen din.
 • Modellen og operativsystemet til mobilenheten. 
 • Hvis du aktiverer den astronomiske klokken, vil vi også behandle GPS-koordinater som forteller hvor produktet befinner seg
 • Opplysninger du laster opp i appen, for eksempel bilder av rommene.
 • Tilgangstider, besøkte appvisninger, IP-adressen din. 

Hvis du legger til personopplysninger om andre personer i appen (for eksempel når du oppretter et scenario), behandler vi også personopplysningene deres.

Juridisk grunnlag – kontraktoppfyllelse (bruk av produktet og appen)

Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle kontrakten du har inngått vedrørende bruken av produktet og appen. Hvis opplysningene ikke oppgis til oss, vil vi ikke kunne administrere innstillingene dine.

GPS-koordinatene er nødvendige for at du skal kunne bruke den astronomiske klokken. Hvis du ikke ønsker at vi skal behandle GPS-koordinatene dine, vil du ikke kunne bruke den astronomiske klokken. 

Juridisk grunnlag – berettiget interesse (forbedring av produktet og appen)

Behandlingen er berettiget av vår legitime interesse om å forbedre produktet og appen, for å kunne utbedre opplevelsen av dem for deg og kundene våre.

Oppbevaringsperiode

Personopplysningene behandles fram til kontoen din fjernes.

Behandlingen som utføres med formål om å utregne solplanen, samler bare GPS-koordinatene for å kunne utføre utregningen. GPS-koordinatene slettes når den siste brukeren i systemet er fjernet. Vi oppbevarer loggene våre i opptil 90 dager.

Vi behandler og lagrer kun anonymiserte opplysninger med formål om å forbedre produktet og appen.

Ekstern tilgang og integrasjoner fra tredjeparter

Formålet med behandlingen Personopplysninger vi behandler
 • Aktivere fjernstyring av produktene dine.
 • Aktivere feriemodus.
 • Gjøre det mulig for deg å kontrollere og bruke produktene dine med systemer fra tredjeparter.
 • Informasjon om produktet.
 • Innstillinger gitt til oss i appen din.
 • Status og opplysninger om kontrollen av produktet.

Juridisk grunnlag – kontraktoppfyllelse

Denne behandlingen gjelder bare hvis du har installert en Gateway (GWY-01). Opplysninger deles bare med integrasjoner fra tredjeparter som du har aktivert. Behandlingen er nødvendig for å aktivere de forespurte funksjonene.

Oppbevaringsperiode

Status og opplysninger vedrørende kontrollen av produktet blir slettet etter 90 dager. 

Støtte og tjenester

Formålet med behandlingen Personopplysninger vi behandler
 • Utføre brukerstøtte og service.
 • Forbedre brukerstøtten og servicen.
 • Navn.
 • E-postadresse.
 • Informasjon om systemet.
 • Andre personopplysninger du gir oss, for eksempel personopplysninger som står oppgitt i e-postmeldinger.
 • Feil- og krasjrapporter.
 • Enhetsmodell og operativsystem. 

Juridisk grunnlag – kontraktoppfyllelse (sluttbruker)

Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle kontrakten du som sluttbruker har inngått vedrørende bruken av produktet og appen. Hvis opplysningene ikke oppgis til oss, vil vi ikke kunne gi deg brukerstøtte eller service.

Juridisk grunnlag – berettiget interesse (installatør)

Behandlingen er berettiget gjennom vår legitime interesse om å gi deg, som installatør, brukerstøtte og service.

Oppbevaringsperiode

Personopplysningene behandles i opptil ett år etter at problemet er løst. 

For å håndtere rettighetene du har registrert samt klager eller andre krav.

Formålet med behandlingen Personopplysninger vi behandler
 • Håndtere mulige klager eller andre krav.
 • Håndtere forespørsler vedrørende rettigheter du har som registrert.
 • Navn.
 • Postadresse. 
 • E-postadresse. 
 • Telefonnummer.
 • Informasjon fra vår kommunikasjon med deg vedrørende klagen eller kravet (f.eks. opplysninger om gjeldende bestilling). 

Juridisk grunnlag – rettslig forpliktelse og berettiget interesse

Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne handle i samsvar med loven og overholde juridiske forpliktelser. Vi har også en legitim interesse i å kunne forsvare oss mot en mulig juridisk klage eller krav.

Oppbevaringsperiode

Personopplysningene behandles fra det tidspunktet du sender inn klagen eller kravet og behandles så lenge prosessen for klagen eller kravet pågår. Vi behandler personopplysningene til de som har bedt om å trekke tilbake sitt samtykke på ubestemt tid, slik at vi ikke behandler andre aspekter av personopplysningene i forbindelse med denne forespørselen.

Interesseavveiningen ved behandling av opplysninger er, på lovlig grunnlag, basert på "legitime interesser".

Slik det er vist til ovenfor, behandler vi for enkelte formål personopplysninger basert på vår "legitime interesse". Ved å gjennomføre en interesseavveining på behandlingen av personopplysningene dine, har vi konkludert med at vår berettigede interesse for behandlingen veier tyngre enn dine interesser eller rettigheter, som krever beskyttelse av dine personopplysninger. Hvis du vil ha mer informasjon i forbindelse med våre interesseavveininger, kan du til en hver tid kontakte iss. Kontaktinformasjonen vår finner du øverst på side tre i denne personvernerklæringen.

Hvordan beskytter vi personopplysningene dine? 

Vi – og når det er aktuelt våre partnere – har iverksatt flerre sikkerhetstiltak for å beskytte de personopplysningene som behandles. Eksempler:

 • Høy teknisk sikkerhet.
 • Appen er utformet i samsvar med utformingsprinsipper for personvern.
 • Det personlige passordet er kryptert og kan ikke leses av Plejd.
 • Hvis du velger å oppgi bilder, er det bare du og personene du inviterer som kan se bildene i appen.
 • Du kan alltid velge og kontrollere hvem du vil invitere til å styre produktet.
 • I appen kan du bestemme hvilke opplysninger du vil registrere samt hvem du vil dele informasjonen med.

Endringer i personvernerklæringen? 

Vi kan ved behov endre eller oppdatere dette dokumentet for å gjenspeile tilbakemeldinger fra kunder samt endringer i våre produkter og tjenester. Les den derfor regelmessig. Hvis det gjøres vesentlige endringer i personvernerklæringen eller hvordan vi bruker personopplysningene dine, vil vi informere deg enten ved å legge ut et varsel om endringene før de finner sted eller ved å sende deg et varsel direkte. Hvis du ikke godkjenner endringene, står du til en hver tid fritt til å si opp avtalen med oss.