BAT-01

Batteribackup

EL 14 002 73

Batteribackup kobles som tilbehør til valgfri pille fra Plejd, og brukes for å holde tidsfunksjoner, som astrour, aktiv selv ved strømbrudd i Plejdsystemet. Det trengs bare en Batteribackup per Plejd-system, forutsatt at produktene har trådløs rekkevidde til hverandre. BAT-01 installeres på DIN-skinne eller på vegg.

Enkel montering

Koble produktet til et valgfritt Plejd-puck i systemet med klipsfunksjon, og monter enten i boks eller på DIN-skinne.

about image

Tekniske data

File

Produktblad