investor hero

Investerare

Plejd AB är ett börsnoterat bolag på Spotlight Next. På den här sidan kan du hitta mer information för våra ägare och investerare. Vill du kontakta oss angående aktie- eller ägarefrågor så kan du maila investor@plejd.com

  Bolagsstämma 2021

  Aktieägarna i Plejd AB (publ), 556790-9477, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.
  Mot bakgrund av rådande pandemi, risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer således inte att äga rum.

  Poströstningen sker i sammarbete med Poströsta.se, röstningen är öppen t.o.m. den 28 april 2021 på denna länk: https://postrosta.web.verified.eu/?source=plejd

  Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd. Fullständig kallelse samt andra bilagor finns att hitta nedan på denna sida.

   

  Kommande händelser

  2021-04-23

  Delårsrapport kvartal ett

  2021-04-29

  Bolagsstämma

  2021-07-30

  Halvårsrapport

  2021-10-29

  Delårsrapport kvartal tre

  2022-02-28

  Bokslutskommuniké 2021

  Tidigare händelser

  2021-02-12

  Bokslutskommuniké 2020

  board par

  Pär Källeskog

  Ordförande sedan 2011
  Född: 1947

  Kandidatexamen i företagsekonomi och magisterexamen i statsvetenskap från Göteborgs universitet. VD och entreprenör till Infratest Burke Marketing Information Group Sweden, senare flera ledande globala ledningsroller inom TNS Kantar, världens största marknadsundersökningsföretag, flertal olika styrelseuppdrag.

  Aktieinnehav i Plejd

  301 871 aktier (personliga samt via närstående och helägt bolag)

  Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.

  board erik

  Erik Calissendorff

  Grundare samt styrelsemedlem sedan 2009
  Född: 1980

  Civilingengör inom IT och entreprenörskap från Chalmers tekniska högskola. Arbetade som IT officer ombord på världens största privata superyachts såsom M/Y Eclipse innan grundande och arbetet i Plejd.

  Aktieinnehav i Plejd

  453 868 aktier (personliga samt via närstående och helägt bolag)

  Beorende i förhållande till företaget.

  board agnes

  Agnes Hammarstrand

  Styrelsemedlem sedan 2019
  Född: 1981

  Juristexamen från Göteborgs universitet samt magisterexamen från Intellectual Capital Managementi vid Chalmers tekniska högskola. Advokat och partner på Delphis advokatbyrå, tidigare advokat på andra advokatbyråer.

  Aktieinnehav i Plejd

  1 000 aktier (via närstående)

  Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.

  board nico

  Nico Jonkers

  Styrelsemedlem sedan 2018
  Född: 1969

  Civilingenjör i industriell ekonomi från University of Technology Eindhioven, Nederländerna. Signify (Philips Lighting) - Schneider Electric - Royal Philips, ansvarat för globala affärsenheter inom smarta hem samt byggnadsautomation. Började 2019 som global chef för innovation för Philips Personal Health.

  Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.

  board gustav

  Gustav Josefsson

  Styrelsemedlem sedan 2018
  Född: 1985

  Civilingengör inom elektroteknik från Chalmers tekniska högskola. Teknikchef på Plejd sedan 2018. Ledare för hårdvaruutveckling på Plejd sedan 2014. Medgrundare av ingenjörsföretaget Pluspole AB som köptes av Plejd AB 2018.

  Aktieinnehav i Plejd

  771 020 aktier (personliga samt genom samägt bolag)

  Beroende i förhållande till företaget samt dess ledning.

  board babak

  Babak Esfahani

  Grundare samt VD sedan 2010
  Född: 1982

  Studerat IT och entreprenörskap vid Chalmers tekniska högskola. Plejd AB.

  Aktieinnehav i Plejd

  400 000 aktier

  board suzanne

  Suzanne Sandler (Ordförande)

  Handelsbanken Fonder
  Född: 1968

  Hållbar samhällsutveckling, Executive Master of Leadership. VD för Styrelseakademin

  board emmanuel

  Emmanuel Ergul

  Christian von Koenigsegg
  Född: 1980

  Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt juristexamen från Stockholms universitet. Juridisk och finansiell bakgrund från ledande internationell advokatbyrå och partner vid en investeringsfond baserad i Stockholm fram till 2017. För närvarande aktiv som rådgivare, investerare och ledning i flera små och medelstora företag, senast Hela Försäkring och Koenigsegg Koncernen.

  Aktieinnehav i Plejd

  Indirekt ägande genom aktieinnehav i Koenigsegg Koncernen.

  board gustav

  Gustav Josefsson

  Pluspole Holdings AB
  Född: 1985

  Civilingengör inom elektroteknik från Chalmers tekniska högskola. Teknikchef på Plejd sedan 2018. Ledare för hårdvaruutveckling på Plejd sedan 2014. Medgrundare av ingenjörsföretaget Pluspole AB som köptes av Plejd AB 2018.

  Aktieinnehav i Plejd

  771 020 aktier (personliga samt genom samägt bolag)

  board erik

  Erik Calissendorff

  Tansaki AB
  Född: 1980

  Civilingengör inom IT och entreprenörskap från Chalmers tekniska högskola. Arbetade som IT officer ombord på världens största privata superyachts såsom M/Y Eclipse innan grundande och arbetet i Plejd.

  Aktieinnehav i Plejd

  453 868 aktier (personliga samt via närstående och helägt bolag)

  board par

  Pär Källeskog (adjungderad)

  Ordförande i styrelsen för Plejd AB
  Född: 1947

  Kandidatexamen i företagsekonomi och magisterexamen i statsvetenskap från Göteborgs universitet. VD och entreprenör till Infratest Burke Marketing Information Group Sweden, senare flera ledande globala ledningsroller inom TNS Kantar, världens största marknadsundersökningsföretag, flertal olika styrelseuppdrag.

  Aktieinnehav i Plejd

  301 871 aktier (personliga samt via närstående och helägt bolag)

  Kontakta valberedningen

  nomination@plejd.com