Investors

Media

Documents

Pressmeddelanden

2017-07-14 Plejd halvårsrapport 2017
2017-06-07 Plejd lanserar vrid-adaptern RTR-01
2017-04-24 Delårsrapport kvartal ett 2017
2017-03-17 Idag inleds teckningsperiod för nyemission i Plejd AB
2017-03-15 Ny order inom affärsområde Yachting på ca 1,5 MSEK
2017-03-07 Nettoomsättningen uppgick till ca 5,1 MSEK jan-feb
2017-03-06 VD Babak Esfahani och grundare Erik Calissendorff förlänger frivilligt lockup
2017-03-03 Korrigering angående handel med teckningsrätter
2017-03-03 Beslut om företrädesemission och riktad nyemission
2017-03-01 Kommuniké från gårdagens stämma
Bokslutskommuniké jan-dec 2016
2017-02-01 Bolaget tillförs 492 tkr via optionsinlösen
2017-01-31 Kallelse till årsstämma i Plejd AB (Publ)
2016-01-18 Orderingången ökar under januari
2017-01-09 Pressmeddelande Rekordorder från yachtingverksamhet på 5,5 mkr
2017-01-09 Pressmeddelande VD ökar sitt nettoinnehav i Plejd AB genom optionsinlösen
2016-12-22 Plejd ingår avtal med Solar Sverige AB
2016-12-20 Femte batchen slutsåld
2016-12-06 Fjärde batchen slutsåld innan produktionsstart
2016-11-23 Nyhetsbrev Plejd satsar på autonom belysningsstyrning med ny patentansökan
2016-11-21 Tredje batch slutsåld innan leverans av andra
2016-11-10 Nyhetsbrev från Plejd Andra batchen snart slutsåld
2016-11-08 Pressmeddelande Plejd ingår avtal med Elektroskandia Sverige AB
2016-10-25 Nyhetsbrev från Plejd första batchen slutsåld och ny patentansökan
2016-10-03 Elkedjan och Moel kommer sälja Plejds sortiment
2016-08-31 Plejd lämnar halvårsrapport 2016
2016-05-31 Plejd lämnar delårsrapport 1
2016-05-12 Plejd ingår avtal med Ahlsell Sverige AB
2016-04-12 Plejd levererar årets första yacht system
2016-04-11 Första handelsdag i Plejds aktie
2016-04-08 Plejd ingår avtal med Scanfil för serieproduktion
2016-03-23 Information om tilldelning i spridningsemission
2016-03-15 Noteringsemission blev kraftigt övertecknad
2016-02-23 Plejd inleder teckningsperioden

Företrädesemission våren 2017

Plejd Investeringsmemorandum våren 2017
Särskild Anmälningssedel

Bolagsstyrning

Styrelse och VD
Bolagsordning
Valberedningens förslag inför årsstämma 2017

Finansiella Rapporter

Plejd halvårsrapport 2017
Delårsrapport kvartal ett 2017
Årsredovisning 2016
Bokslutskommuniké jan-dec 2016
Delårsrapport 3 Jul – Sept 2016
Halvårsrapport 2016
Delårsrapport 1 jan-mars 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011