Investors

Media

Documents

Pressmeddelanden

2017-03-17 Idag inleds teckningsperiod för nyemission i Plejd AB
2017-03-15 Ny order inom affärsområde Yachting på ca 1,5 MSEK
2017-03-07 Nettoomsättningen uppgick till ca 5,1 MSEK jan-feb
2017-03-06 VD Babak Esfahani och grundare Erik Calissendorff förlänger frivilligt lockup
2017-03-03 Korrigering angående handel med teckningsrätter
2017-03-03 Beslut om företrädesemission och riktad nyemission
2017-03-01 Kommuniké från gårdagens stämma
Bokslutskommuniké jan-dec 2016
2017-02-01 Bolaget tillförs 492 tkr via optionsinlösen
2017-01-31 Kallelse till årsstämma i Plejd AB (Publ)
2016-01-18 Orderingången ökar under januari
2017-01-09 Pressmeddelande Rekordorder från yachtingverksamhet på 5,5 mkr
2017-01-09 Pressmeddelande VD ökar sitt nettoinnehav i Plejd AB genom optionsinlösen
2016-12-22 Plejd ingår avtal med Solar Sverige AB
2016-12-20 Femte batchen slutsåld
2016-12-06 Fjärde batchen slutsåld innan produktionsstart
2016-11-23 Nyhetsbrev Plejd satsar på autonom belysningsstyrning med ny patentansökan
2016-11-21 Tredje batch slutsåld innan leverans av andra
2016-11-10 Nyhetsbrev från Plejd Andra batchen snart slutsåld
2016-11-08 Pressmeddelande Plejd ingår avtal med Elektroskandia Sverige AB
2016-10-25 Nyhetsbrev från Plejd första batchen slutsåld och ny patentansökan
2016-10-03 Elkedjan och Moel kommer sälja Plejds sortiment
2016-08-31 Plejd lämnar halvårsrapport 2016
2016-05-31 Plejd lämnar delårsrapport 1
2016-05-12 Plejd ingår avtal med Ahlsell Sverige AB
2016-04-12 Plejd levererar årets första yacht system
2016-04-11 Första handelsdag i Plejds aktie
2016-04-08 Plejd ingår avtal med Scanfil för serieproduktion
2016-03-23 Information om tilldelning i spridningsemission
2016-03-15 Noteringsemission blev kraftigt övertecknad
2016-02-23 Plejd inleder teckningsperioden

Företrädesemission våren 2017

Plejd Investeringsmemorandum våren 2017
Särskild Anmälningssedel

Bolagsstyrning

Styrelse och VD
Bolagsordning
Valberedningens förslag inför årsstämma 2017

Finansiella Rapporter

Årsredovisning 2016
Bokslutskommuniké jan-dec 2016
Delårsrapport 3 Jul – Sept 2016
Halvårsrapport 2016
Delårsrapport 1 jan-mars 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011